LOADING

Type to search

Företagande Sverige

RiVe Juridiska Byrå – Specialistbyrå i Arbetsrätt

Share

RiVe är en specialistbyrå inom arbetsrätt och är en av Sveriges ledande byråer som är inriktade på detta område. RiVe har lång erfarenhet och företräder varje år ett väldigt stort antal privatpersoner, myndigheter och företag. Rive arbetar med en målinriktad och självutvecklad metodik och kombinerar sin juridiska expertis och sin enorma branschkännedom för att på bästa sätt ta till vara på sina klienters intressen. Juristerna på RiVe hanterar på daglig basis alla möjliga frågor om exempelvis uppsägningar och hantering av kollektivavtal.

RiVe Juridiska Byrå har som målsättning att uppnå det bästa möjliga resultatet oavsett rådande förutsättningar. RiVe fokuserar på dina intressen som klient och inte på klientens eventuella rätt som så många andra byråer gör. Juristerna på RiVe arbetar alltid med en utgångspunkt att de kommer att lyckas och om en viss juridisk fråga inte är möjlig att vinna pga. bristande rätt, finns det möjligtvis alternativa vägar att nå framgång.

RiVe arbetar obegränsat inom arbetsrätt och bland deras klienter finner vi privatpersoner, enskilda firmor och multinationella koncerner både utomlands och i Sverige.

Privatpersoner

Varje år handlägger RiVe hundratals ärenden där byråns jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. RiVe handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller en före detta arbetsgivare.

Företag

Varje år hjälper flera hundra företag i juridiska frågor. Byrån tar hand om i princip allt inom det arbetsrättsliga området.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *