LOADING

Type to search

Sverige

Rive segrande ur tingsrätten kring Hedemora kommun

Share

Rive Juridiska Byrå anförde vinnare i en Lex Sarah-skandal. Fallet handlade om två socialsekreterare som tidigare blivit anställda av Hedemora kommun för att arbeta med kommunens ny enhet som var specialinriktade kring hedersrelaterat våld då dem tidigare hade uppmärksammat en ökning av dessa typer av ärenden. Dem två socialsekreterarna blir sedan avskedade efter att ha upplyst allvarliga brister som rör liv och hälsa i kommunen kring budgeteringen för skyddsåtgärder.

Allt detta kommer anmälas i en s.k. Lex Sarah-anmälan, som är ett vanligare namn för 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen. Denna lag föreskriver att alla som tar hand om äldre eller funktionshindrade måste övervakas för god vård och leva under säkra förhållanden. Det är också tydligt i lagen att personalen måste rapportera brister.

Lex Sarah-skandalen hamnar hos Rive som går till tingsrätten för att vinna. Som ett resultat kommer dem båda socialsekreterarna få tillbaka sina jobb och en kommer att få ytterligare 28 månadslöner och allmänna skadestånd. Båda fick också tillbaka tolv månadslöner. Kommunen var tvungen att betala tre miljoner kronor till de två sociala sekreterarna. Rive, som bistått sociala sekreterare, är Sveriges största arbetsföretagsbyrå och specialiserar sig på arbetsrätt. Rive är ett specialiserat kontor inom området som representerar allt från individer, myndigheter och företag. Rive arbetar med sin egen utvecklade och målinriktade metodik kombinerad med omfattande kunskaper och juridisk expertis inom området.