LOADING

Type to search

Utbildning

Allt du behöver veta om truckkort

Share

Truckkort är ett viktigt yrkesbevis för de som vill köra truck på arbetsplatser med hög arbetsmiljörisk. Att ha en fördjupad kunskap om säkerhet och teknik i samband med truckkörning är en viktig faktor för att förebygga arbetsplatsolyckor och minska risken för olyckor som kan leda till personskador och onödigt höga kostnader för arbetsgivarna. I denna blogg går vi igenom vad truckkort är, hur man blir certifierad, samt vilka olika typer av truckkort som finns tillgängliga.

Vad är truckkort?

Truckkort är en certifiering som utfärdas till personer som genomgått viss utbildning och uppfyller vissa krav för att köra truck på arbetsplatser med hög risk för arbetsolyckor. Genom certifieringen bevisar man att man har kunskap om säkerhet, teknik och hantering av last på ett säkert och effektivt sätt. En truckcertifiering kan förutom att ge kunskap och trygghet också vara en fördel när man söker jobb, då detta är ett eftertraktat kompetensområde.

Hur blir man certifierad för att få truckkort?

För att få certifiering och kunna erhålla truckkort behöver man genomföra en utbildning som går igenom både teoretisk och praktisk kunskap av truckkörning. Utbildningen kan genomföras antingen i regi av arbetsgivaren eller genom ett externt utbildningsföretag. Ett teoretiskt prov och en praktisk provning utförs för att säkerställa att kunskapen är tillräcklig, varpå man erhåller sitt truckkort.

Vilka typer av truckkort finns?

Det finns flera olika typer av truckkort beroende på vilken typ av truck man ska köra och vilken hantering av last som kommer att bli aktuell. De vanligaste truckkorten är TLP10 som omfattar truckar med dörrar och tak, TRP10 som innefattar truckar utan dörrar och tak samt Truck med kran, kallad TLP K. Det finns även specifika truckkort för vissa arbetsplatser, såsom ADR-kort för att hantera farligt gods.

Hur länge är ett truckkort giltigt?

Ett truckkort är giltigt i fem år. Efter det behöver man genomgå en uppdaterad utbildning och göras omprovad för att säkerställa att kunskapen är aktuell. Om man under tiden använder en annan typ av truck eller har nya arbetsuppgifter genomgår man en mer anpassad utbildning för att säkerställa att man har rätt kompetens för den typ av truck man skall köra.

Sammanfattning

I denna blogg har vi gått igenom vad truckkort är, hur man blir certifierad, samt vilka olika typer av truckkort som finns tillgängliga. Avslutningsvis kan man konstatera att det är en viktig del av arbetsmiljön på de arbetsplatser som använder truckar. Truckkort ger en trygghet både för arbetstagare och arbetsgivare i att kunskapen om hantering av last och teknik är tillräcklig och aktuell. Det är en fördel att ha ett sådant yrkesbevis i bagaget när man söker jobb inom branschen, såväl som en fördel för arbetsplatsen att kunna erbjuda utbildning till sina arbetstagare. Så vad väntar du på? Kolla in hos Truckexperten, som även erbjuder hjullastare körkort.