LOADING

Type to search

Hälsa Sverige

Hövding Cykelhjälm Stoppad på Grund av Säkerhetsrisker – Hotas av Potentiell Miljonbot

Share

Svenska Konsumentverket har tagit det drastiska steget att införa ett tillfälligt försäljningsförbud av den högt uppmärksammade cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige. Beslutet kommer efter oroande upptäckter angående hjälmens säkerhetsfunktioner, särskilt hur dess skyddande airbag aktiveras vid en olycka.

Hövding, en banbrytande hjälm som blåser upp sig till en airbag vid kollision, har fått mycket uppmärksamhet för sin innovativa design. Men Konsumentverkets senaste rön har kastat tvivel över dess förmåga att uppfylla de säkerhetsstandarder som krävs för sådana produkter.

Konsumentverket påpekade att det saknas tillräckligt med bevis för att bekräfta att hjälmens airbag aktiveras och ger tillräcklig stötdämpning vid hastigheter överstigande 20 km/h. Dessutom har hjälmens skyddsfunktion vid hastigheter över 20 km/h inte tillräckligt testats under den EU-typgodkännandeprocessen.

Enligt Konsumentverkets officiella uttalande, ”Det är inte fastställt att utrustningen aktiveras och ger tillräcklig stötdämpning vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typgodkännandet har skyddsfunktionen vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte alls testats.”

Om tillverkaren av Hövding väljer att bryta mot försäljningsförbudet riskerar de att möta en betydande böter på 3 miljoner svenska kronor. Det är värt att notera att förbudet riktar sig mot produkten själv och inte mot de återförsäljare som säljer den. Kristofer Johannesson, biträdande konsumentombudsman på Konsumentverket, klargjorde denna åtskillnad genom att säga: ”Detta förbud riktas mot vår motpart i detta ärende.”

På frågor om deras dialog med Hövding nämnde Johannesson att företaget inte höll med Konsumentverket om bedömningen av produktens risknivå. Hövding uttryckte ingen avsikt att frivilligt stoppa försäljningen, vilket fick myndigheten att överväga att införa det tillfälliga förbudet.

Hövding, som ursprungligen utvecklades som ett ambitiöst examensprojekt av Anna Haupt och Terese Alstin, har väckt stor uppmärksamhet inom cykelsäkerhetsvärlden. Företaget, med huvudkontor i Malmö, börsnoterades 2015. Under våren 2022 förvärvade majoritetsägaren Joel Eklund, genom sitt företag Fosielund, de återstående aktierna och avnoterade sedan Hövding från Nasdaq First North.

Tags: