LOADING

Type to search

Företagande Nyheter Teknik

Insynsskydd som skapar ökad arbetsro

Share

Informationsskyltar, fastighetsskyltar och insynsskydd för fönster skapar bättre kommunikation och ökar trivsel. Med kontors och företagsskylrar hittar din personal och dina besökare lättare i dina lokaler. De kommer även känner att det går att arbeta relativt ostört. Att hela tiden ha en överblick eller vara tillgänglig kan skapa en stress och med ett bra frostat glas för fönster eller insynsskydd för fönster så kan detta skapa arbetsro.

När man skyltar ett kontor så ska du tänka framåt, hur ser ditt kontor ut om 5 år. Kommer hybridkontorstrenden fortsätta och kommer det kräva en mer internationell skyltning framåt. Symboler och skyltar med tydlig piktogram brukar oftast fungera bra. En WC skylt signalerar toalett i Sverige medans utomlands så kan en annan typ av toalettskylt med piktogram vara bättre att använda sig av i vissa lägen.

Informationsskyltar ska vara lätta att läsa och förstå, det är därför av vikt att planera så dessa faktiskt fyller sin funktion. Fastighetsskyltar ska tydligt vilket företag som använder utrymmena och i viss mån även vem som äger den. Insynsskydd för fönster kan hjälpa till att skydda dina personuppgifter från att bli sedda av andra men även för att få den enskilde anställde att inte tappa fokus.

Hur fungerar ditt kontor med traditionella informationsskyltar?

Ett hybridkontor är en arbetsplats som innehåller både traditionella och moderna kontorselement, detta skiljer sig något från ett traditionell kontor. Ett hybridkontor kan vara effektivare och mer produktivt för de anställda eftersom det ger det bästa av två världar.

Det ger oftast ökad flexibilitet, och det anställda kan arbeta i olika miljöer baserat på var de är. Det blir även ökad effektivitet då medarbetarna kan samarbeta med varandra genom den öppna planlösningen. Totalt leder detta även till ökad produktivitet samt at det anställda har tillgång till senaste tekniken och senaste verktygen.

Detta skapar dock en översyn av befintlig skyltsystem, då hybridkontor allt oftare agerar mer som co working spaces där många olika personer ska dela gemensamma utrymmen. Det kan röra sig om företag som hyrt in sig på den öppna ytan en viss del av veckan och annat.