LOADING

Type to search

Hälsa Företagande

Säkrare arbetsplatser både psykiskt och fysiskt

Share

Att göra arbetsplatsen till en trygg och säker arbetsplats både fysiskt och psykiskt är väldigt viktigt då företagets största tillgång är de som utför arbetsuppgifterna. Genom att göra arbetsmiljön till en trivsam plats blir arbetsplatsen genast mer attraktiv, vilket i längden bidrar till högre kvalitet på arbete, minskade sjukskrivningar och minskad personalomsättning. Detta bidrar även till lägre kostnader för företaget. En fungerande arbetsmiljö är väldigt avgörande för både företagets och de anställdas hälsa och välmående.

Att skapa en fungerande arbetsmiljö där alla trivs är inte enkelt, men det finns utbildningar som ger dig de rätta verktygen. Som byggarbetsmiljöledare måste du ha en god insikt i arbetsmiljön och säkerheten inom planering- och utförandefasen på arbetsplatsen. Utbildningen BAS-P/U är det lagkrav på att den som ansvarar för arbetsmiljön på en byggarbetsplats har genomgått. Utbildningen ger dig en stabil grund att stå på och det finns även vidareutbildningar ifall man behöver fördjupa sig.

Branschutbildarna erbjuder distansutbildningar inom BAS-P/U, BAM och många fler viktiga arbetsmiljöutbildningar. Branschutbildarna brinner för att göra Sveriges företag till säkra arbetsplatser genom att leverera kurser och utbildningar av högsta kvalitet. Utbildningarna sker på ett pedagogiskt och lättsamt sätt och målet är att du efter avklarad kurs ska känna att du har de rätta verktygen för att skapa trygghet för alla dina medarbetare.