LOADING

Type to search

Teknik

Vad är AdBlue och vad används det till?

Share

Förmodligen har du hört talas om termen AdBlue, särskilt om du har en modern dieselbil med avancerade utsläppskontrollsystem. Men vad är det egentligen, och vad används det till? I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på AdBlue och dess funktion.

AdBlue är en lösning som används för att minska kväveoxider från dieselbilars utsläpp. Det är en klar, luktfri och giftfri vätska som består av 32,5% urea och 67,5% destillerat vatten. Urea är en kemisk förening som bryts ned till ammoniak vid upphettning, och ammoniak hjälper till att minska utsläppen av kväveoxider genom en kemisk reaktion med avgaserna.

AdBlue-systemet fungerar genom att en förare fyller på AdBlue-lösning i en speciell tank i bilen. När bilen körs, injiceras AdBlue-lösningen i avgasröret. När AdBlue-lösningen kommer i kontakt med de varma avgaserna, bryts urean ned till ammoniak och hjälper till att omvandla kväveoxider till kvävgas och vatten, vilket är mycket mindre skadligt.

AdBlue används främst på moderna dieselbilar med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). SCR-systemet fungerar genom att injicera AdBlue-lösning i avgaserna, vilket hjälper till att rena utsläppen av kväveoxider. AdBlue-lösningen är också känd under andra namn som Diesel Exhaust Fluid (DEF) eller ARLA 32.

AdBlue är inte bara ett viktigt verktyg för att minska utsläpp från dieselbilar, det är också fördelaktigt för bilägare. Bilar som använder AdBlue har vanligtvis en högre bränsleeffektivitet och längre livslängd på katalysatorn. Dessutom kan AdBlue-lösningen köpas på många bensinstationer, verkstäder och även online.

AdBlue är också ett miljövänligt alternativ, eftersom de flesta tillverkare av AdBlue-lösningar använder icke-giftiga, miljövänliga kemikalier som sedan kan avlägsnas säkert. Dessutom kan utsläpp av kväveoxider från bilar leda till hälsoproblem och luftföroreningar, så användningen av AdBlue bidrar till en renare och hälsosammare miljö.

Sammanfattningsvis är AdBlue en lösning som används för att minska utsläppen av kväveoxider från dieselbilar. Det är en lösning som består av urea och destillerat vatten som injiceras i avgasröret och hjälper till att bryta ner kväveoxider. AdBlue är inte bara en fördel för miljön, det är också ett fördelaktigt verktyg för bilägare som vill öka sin bränsleeffektivitet och katalysatorernas livslängd. Om du har en modern dieselbil med SCR-teknik är det viktigt att fylla på med AdBlue, en produkt som Xtr24 erbjuder precis som alkylatbensin för 2-takt bland annat.