LOADING

Type to search

Uncategorized

Vad kan VR erbjuda bilentusiaster?

Share

Virtual och Augmented Reality kommer med största sannolikhet att påverka, och till och med
revolutionera de flesta områdena av den moderna världen. T.ex. kan vi redan nu testa och
prova på nya produkter innan vi bestämmer oss för att köpa dem eller inte.

I nuläget finns det få som kan ana vidden och begränsningarna av den nya teknologin. Inte
minst kommer VR att påverka hur vi tillverkar och använder oss av våra bilar. Både när det
gäller underhåll av och utbildning gällande redan befintliga modeller, och när det gäller
design och produktutveckling av nya sådana.

Tidigare har det gjorts försök att implementera VR inom en rad olika områden utan större
framgång. Till exempel gjordes det experiment med att införa det när det gällde att spela
casino online, men i skrivande stund har det inte lett till några större förändringar inom
denna bransch. Men redan nu har VR påverkat bilbranschen på en hel del sätt, och används
bland annat inom utvecklingen av nya bilar.

VR inom utveckling av nya bilar

VR definieras som ”en datorgenererad digital miljö som kan upplevas och interageras med
som om den vore verklig” och de kommande åren förväntas VR’s påverkan inom bilindustrin
växa exponentiellt. Och VR används redan extensivt inom utvecklingen av nya bilar och
modeller.

Biltillverkare använder sig av bland annat av VR-teknologi när det gäller analys av
tillverkningen, produktutveckling, utbildning av försäljare, utveckling av ergonomi, och flera
andra områden.

Det finns företag som i nuläget utvecklar vindrutor med integrerad VR-teknik, som bland
annat kommer kunna underlätta med navigering. Man håller också på med utveckling av så
kallad “gamification” av körandet – att integrera spelelement i själva körupplevelsen, så att till
exempel föraren får det lättare att kunna hålla fokus på körandet även under längre sträckor.
Man försöker helt enkelt förgylla själva bilkörandet så att tristess blir ett minne blott.

Det om VR inom utveckling av nya bilar. Men hur ser det ut för de vars intresse främst gäller
äldre modeller? Det vill säga VR för bilentusiasten.

VR för bilentusiasten

De senaste åren har utvecklingen av VR fått ännu mer luft under vingarna. Många företag
och museer har börjat se till att man skulle kunna besöka dem virtuellt förutom endast rent
fysiskt. Och några av dem är välkomna julklappar för bilentusiasten. Tack vare VR kan man
om och om igen besöka några av de mest klassiska tillverkarna och se både deras nya och
klassiska modeller på nära håll.

Mercedes-Benz Museum ligger egentligen i Stuttgart i Tyskland, men nu kan man besöka
denna högst intressanta utställning även via deras Youtube-kanal. Det är en maffigare
upplevelse med ett VR-headset, men det går att ta del av det interaktiva innehållet även
utan.

En annan exklusiv biltillverkare med museum i Stuttgart är Porsche, som också de har en
utmärkt virtuell utställning där man kan uppleva olika klassiska och odödliga modeller genom
årens gång.

Får man nog av de exklusiva tillverkarna, kan man ta en paus och istället gå till Honda
Collection Hall som använder sig av ett annat koncept. Där kan man via Google Maps ta del
av utställningen utan att behöva åka till Japan.