LOADING

Type to search

Uncategorized

Assistansjuristerna hjälper dig med att överklaga ett LSS beslut

Share

Assistansjuristerna AB hjälper personer med funktionsnedsättning med att ansöka och överklaga lss beslut om personlig assistans och assistansersättning. Assistansjuristerna deltar vid hembesök och vid muntliga förhandlingar in domstol i samband med försäkringskassans omprövningar. Assistansjuristerna hanterar även ärenden som gäller bostadsanpassning, vårdbidrag, hjälper assistansbolag att ansöka om tillstånd från IVO att bedriva en assistansverksamhet.

Assistansjuristerna tar hand om all kontakt med myndigheter på ett väldigt professionellt sätt så att du får tid över till annat. Alla telefonsamtal för din ansökan samt inhämtande av intyg sköter Assistansjuristerna och står alltid på din sida då de har ett stort engagemang för att hjälpa personer med handikapp. Under ärendets gång håller vi alltid kontakten med dig och håller dig uppdaterad om vad som händer. Hos Assistansjuristerna kan du känna dig trygg!

Leave a Comment