LOADING

Type to search

Sverige

Diskriminering på jobbet

Share

I den svenska arbetsrätten ingår det att du har rätt att inte bli diskriminerad på jobbet och i Sverige har diskrimineringen sjunkit. Tyvärr sker det fortfarande och då kan det vara bra för dig som anställd att veta exakt vilka rättigheter du har. Därför är det precis vad vi ska gå igenom idag.

Diskrimineringslagen

Lagen som bestämmer vad som räknas som diskriminering kallas för diskrimineringslagen. I Sverige finns det totalt 7 olika s.k. diskrimineringsgrunder. Dessa är:

  • Kön
  • Hudfärg
  • Sexualitet
  • Ålder
  • Etnicitet
  • Könsöverskridande identitet
  • Funktionsnedsättning

Detta är vad du, enligt svensk lag, kan bli diskriminerad för men det finns självklart också olika former av diskriminering.

Olika former av diskriminering

Du kan till exempel råka ut för direkt diskriminering. Detta är när du direkt blir utsatt för diskriminering, till exempel genom att få lägre lön på grund av ditt kön eller hudfärg. Detta är den form av diskriminering som är enklast att bevisa.

Nästa form som täcks av diskrimineringslagen är indirekt diskriminering. Detta är något som verkar objektivt men som i själva verket gynnar en grupp personer över en annan. Ett bra exempel är om du måste ha en viss läng för att bli anställd och det inte finns en bra anledning till detta.

Den sista formen av diskriminering som vi ska ta upp är trakasserier. Alla former av trakasserier, både vanliga och sexuella, är förbjudna enligt diskrimineringslagen. Det är alltid den som blir kränkt som avgör vad som är en kränkning men tänk på att tydligt visa vilket beteende du finner kränkande.

Om du blivit diskriminerad

Om du har blivit diskriminerad på din arbetsplats och arbetsgivaren inte vill hjälpa dig rekommenderar vi att du tar kontakt med RiVe Juridiska Byrå. De är experter på allt som har med arbetsrätt att göra och kan hjälpa dig att driva ditt fall mot din arbetsgivare. Om du vill ha så stor chans som möjligt att få upprättning för din diskriminering, då ska du kontakta RiVe.