LOADING

Type to search

Företagande Hälsa

En säker och infektionsfri inomhusmiljö

Share

Behovet av säkra och infektionsfria miljöer har ökat dramatiskt de senaste månaderna på grund av utbrottet av en global pandemi. Infektion sker oftast via fuktiga ytor samt luftburna droppar, så kallade aerosoler, som bildas vid nysningar och hosta. Ljus i det ultravioletta spektrumet (UVC ljus) är dödligt för både bakterier och virus och används som ett effektivt desinfektionsmedel inom sjukvården.

UVCSafe har utvecklat en säker och effektiv aktiv desinfektionslösning som använder ultraviolett ljus för att minimera smittspridning. Deras produkter är avsedda att användas av företag och myndigheter i miljöer där smittorisken är hög på grund av frekvent användning av toaletter, skafferier och entréer – områden där virus och bakterier trivs bäst.

Eftersom antalet bekräftade fall av viruset fortsätter att öka över hela världen har behovet av tillförlitliga desinfektionslösningar aldrig varit större. UVCSafes produkter utgör ett kraftfullt vapen i kampen mot infektionssjukdomar.

Hur UVC fungerar

UVC-produkterna är utformade för användning i offentliga utrymmen som kontor, skolor, sjukhus, flygplatser och tågstationer. Produkterna avger UVC-ljus som är dödligt för bakterier och virus. När UVC-ljuset används på rätt sätt kan det uppnå en dödlighet på 99,9 % mot ett stort antal mikroorganismer.

UVC-produkterna är enkla att använda – det är bara att placera dem på det önskade området och slå på dem. Detta gör UVCSafe till en idealisk lösning för upptagna offentliga utrymmen där det är en konstant omsättning av människor.

Slutsats

UVCSafe-produkterna erbjuder en snabb, effektiv och säker lösning för att desinficera offentliga utrymmen som kontor, skolor, sjukhus och transportcentra. Deras produkter använder ultraviolett ljus för att döda bakterier och virus, vilket ger sinnesro i dessa osäkra tider.