LOADING

Type to search

Företagande

Hur du kan garantera en säker hantering av kemikalier på din arbetsplats

Share

Det kan vara svårt att hantera farliga kemikalier och biologiska ämnen. Som chef är det ditt ansvar att se till att dina anställda är säkra när de hanterar dessa ämnen och att deras hälsa inte äventyras på grund av felaktig kemikaliehantering. För att göra detta måste du ha rutiner för att lista, inventera och utbilda om de risker som är förknippade med kemikaliehantering. Låt oss ta en titt på hur du kan säkerställa en säker hantering av kemikalier på din arbetsplats.

Lista och inventera dina kemiska produkter

Det första steget för att säkerställa en säker hantering av kemikalier är att förteckna och inventera alla produkter som du använder eller tillverkar och som innehåller farliga kemikalier. Listan är ett säkerhetsdatablad som bör innehålla information som kemiskt namn, typ av produkt, koncentrationsnivåer, lagringsplats och annan relevant information. Om alla anställda har tillgång till denna förteckning blir det lättare för dem att identifiera potentiella faror som är förknippade med vissa kemikalier. Om du dessutom håller reda på vilka produkter du har till hands kan du lättare avgöra om det finns några luckor i dina planer för säkerhet och riskförebyggande.

Säkerhetsutbildning och riskbedömning

Som chef är det viktigt att du ger dina anställda den nödvändiga säkerhetsutbildningen om arbete med farliga ämnen. Kontakta Amasis Konsult AB för att genomgå en säkerhetsutbildning. Genom denna utbildning bör de förstå vilken typ av skyddsutrustning som måste bäras när de hanterar vissa ämnen samt lära sig om korrekta förvarings- och bortskaffningsmetoder. Dessutom är det viktigt att genomföra en riskbedömning innan arbetsverksamheten inleds för att förutse och förstå riskerna med din kemikaliehantering. Denna bedömning bör omfatta potentiella risker som är förknippade med olika typer av kemiska produkter samt potentiella nödsituationer – t.ex. brand eller spill – och hur de kan hanteras på ett säkert sätt.

Kemikaliesäkerhet är en viktig del av driften av alla verksamheter där farliga material förekommer. Som chef är det upp till dig att se till att dina anställda förstår de risker som är förknippade med dessa ämnen och är utrustade med den kunskap och de resurser som krävs för att hantera dem på ett säkert sätt. Genom att ta dig tid att räkna upp alla kemiska produkter som du använder eller producerar och tillhandahålla säkerhetsutbildning om hur man arbetar med dem kan du skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade och samtidigt förhindra att skador uppstår på grund av felaktig hantering av dessa material.