LOADING

Type to search

Teknik Sverige

Industrirobotars implementering på industrier

Share

Automatiseringen av monotona arbetsuppgifter har länge försökt uppnås. Idag är det inte längre en framtida förhoppning, men ett faktum. Robotteknik blir allt mer utbrett, inte minst på industriella arbetsplatser. Där kan industrirobotar användas för att automatisera och förbättra arbetsuppgifter samt minimera skador och mänsklig arbetsbelastning.

Industrirobotar är automatiskt styrda, programmerbara och multifunktionella verktyg som används inom industrin. Denna robotteknik hjälper till att ta över de mindre önskvärda arbetsuppgifterna från mänskliga arbetare, men också att tillhandahålla jobb till de som kan underhålla robotarna.

Industrirobotar är inte här för att ta över den mänskliga arbetskraften och lämna miljontals människors arbetslösa. Istället är de här för att förbättra arbetsvillkoren för industriarbetare och ge dem nya färdigheter.

Arbetsuppgifter optimerade av industrirobotar

Sedan robotars implementering på industrier har de tagit bort en del mänskliga arbetsuppgifter, men ändå öppnat upp för nya arbetsmöjligheter i andra roller. Mångfalden av uppgifter som robotar kan utföra är en anledning till att industrirobotars revolutionerande teknik omformar sektorn. Några av de uppgifter robotar kan utföra är:

Svetsning: Medan mänsklig arbetskraft ofta gör det förberedande arbetet, kan robotar utföra själva svetsningen. Förutom att öka effektiviteten och utföra svetsningen snabbare gentemot mänsklig arbetskraft, innebär det även en hel del hälso- och säkerhetsfördelar. 

Packning: Ju snabbare och effektivare en arbetsplats kan plocka och packa produkter, desto bättre. Dessa uppgifter kräver skicklighet, konsekvens och flexibilitet, något som är svårt för människor att leva upp till under en längre tidsperiod.

Montering: Industrirobotar rör sig snabbt och exakt, och hanterar delar som är för små för mänskliga ögon och fingrar. De gör aldrig några misstag, vilket är en anledning till att ett växande antal produkter monteras av robotar och inte människor.

Fördelarna med robotteknik på arbetsplatser

Att implementera industrirobotar på arbetsplatser innebär inte att man ersätter mänsklig arbetskraft. Faktum är att det finns många fördelar med att ha robotar på arbetsplatsen. Fördelar som gynnar arbetstagare så väl som arbetsgivare:

Säkerhet: Den mest uppenbara fördelen med industrirobotar på arbetsplatser är de som involverar säkerhetsaspekter. Maskiner som använder varma temperaturer, farliga kemikalier, tunga lyft och vassa föremål hanteras bättre av robotar än människor ur ett säkerhetsperspektiv.

Hastighet och effektivitet: När människor blir trötta minskar vår produktivitet, noggrannhet och effektivitet. Robotar tröttnar aldrig men kan arbeta dygnet runt.

Nya arbetsmöjligheter: Robotar ersätter de monotona och farliga arbetsuppgifterna, men de öppnar också dörrarna för nya arbetsmöjligheter. Ett exempel är robotutvecklare som skapar och förbättrar robotar, något som blir allt mer attraktivt på den nationella och internationella marknaden.