LOADING

Type to search

Företagande

Så fick storföretaget hjälp med omorganisation

Share

När storföretaget med säte i Sverige gick in i en omfattande omorganiseringsprocess så hjälpte RiVe Juridiska Byrå till att ta fram en struktur för processen. RiVes specialgrupp besitter många års erfarenhet av att hjälpa till i liknande situationer där både stora och små företaget behöver hjälp med omorganisering. I det här fallet så kontaktades RiVe för att ta fram en struktur för hur processen skulle gå till och därefter ta fram en förhandlingsstrategi där RiVe sedan biträdde under förhandlingarna mot fackförbundet.

Det råder inga tvivel om att en stor omorganisation på ett stort företag är rent arbetsrättsligt ett stor utmaning men det följer även stora möjligheter. Om man ska lyckas behålla personer på nyckelpositioner så krävs det att man nyttjar den lagstiftning som finns i Sverige. Detta gör att det både öppnar upp möjligheter men som också kan vara en utmaning för att nå bästa resultat.

Resultatet av RiVes arbetet blev en lyckad omorganisation som gav goda resultat i form av att företaget kunde behålla viktig personal på dem flesta nyckelpositionerna.

LAS (Lagen om anställningsskydd)

Uppsägningsreglerna regleras av LAS. Enligt lagen är uppsägningstiden 1 till 6 månader, beroende på hur länge du arbetar för din arbetsgivare. Arbetsskyddslagen handlar om hur man tecknar och säger upp arbetskontrakt.

Lagen innehåller regler om regelbunden anställning, uppsägningstid, hur uppsägning sker och vad som är effektiv uppsägning och syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister. Det vill säga att ett anställningsförhållande kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Vid uppsägning avslutas inte anställningsavtalet omedelbart utan detta sker under en viss period, s.k. uppsägningstid. Under denna perioden så har arbetstagaren rätt till lön och andra eventuella förmåner. Ett avskedande innebär däremot att man vill omedelbart av med sin tjänst utan någon uppsägningstid. Avskedning kan endast ske om arbetstagaren har grovt missköt sina arbetsuppgifter eller liknande.