LOADING

Type to search

Utbildning

Tips när du skriver vetenskapliga artiklar – Språkgranskning

Share

Skriva vetenskapliga artiklar eller andra akademiska texter är inte alltid det enklaste. Speciellt inte om man vet med sig att man gör många slarvfel men även för dig som har svårt att översätta din text till ett annat språk, t.ex. från svenska till engelska. När man skriver akademiskt så ska det vara sakprosa, det vill säga att texterna ska vara sakliga, korrekta och faktainriktade. Eftersom akademiska texter är opersonliga så ska det heller inte dyka upp personliga åsikter eller allmänt tyckande därför ska man i högsta grad undvika personliga pronomen som ”jag”, ”vi” och ”man”.

Gullvi Nilsson Översättningar erbjuder tjänster som berör vetenskapliga texter och akademiska texter, bland annat översättning, språkgranskning och korrekturläsning.

Översättning

En översättning av vetenskaplig text till engelska innebär att man översätta en hel text. Gullvi Nilsson Översättningar har stort erfarenhet av att göra översättning av vetenskapliga texter till engelska och har hjälp många av sina kunder att få sina manus accepterade av internationella vetenskapliga tidskrifter.

Korrekturläsning

Gullvi Nilsson Översättningar erbjuder korrekturläsning av både svenska och engelska texter och är främst ämnat för uppsatser. Detta inkluderar A-uppsatser, B-uppsatser, C-uppsatser, D-uppsatser, licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Korrekturläsning syftar till att eliminera de grammatiska felen som finns i texten.

Språkgranskning

Språkgranskning är en annan tjänst som Gullvi Nilsson Översättningar erbjuder. Tjänsten syftar till att språkgranska alla slags akademiska texter skrivna på engelska och svenska. Dem har en stor erfarenhet inom den här tjänsten och har under många år granskat hundratals vetenskapliga artiklar vilket inkluderar bland annat licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar.

Till skillnad från korrekturläsning så inkluderar språkgranskning mycket mer, bland annat syftningsfel och upprepningar men även att korrekta termer används.