LOADING

Type to search

Företagande Teknik

Bostadsvisning med inspirerande 3D bilder

Share

Att gå på en visning av en bostad är svårare under pågående pandemi. Samtidigt som det är många som vill sälja och blir tvungna att sälja sin bostad på grund av denna pandemi. Detta blir problematiskt då folk måste sälja men allt värre går på visning för att faktiskt köpa. Med hjälp av 3D visualisering kan vi enkelt gå på bostadsvisning i TV-soffan.

Sightline erbjuder en rad olika tjänster, bland annat så skräddarsyr dem målgruppsanpassade 3D visualisering och 3D bilder för bostadsprojekt. Sightline syftar till att inspirera till beslut och lyfter fram det bästa med din produkt. Sightline tar upp och visar nya eller befintliga fastigheter i ett helt nytt ljus som visar möjligheter och mångsidighet i anpassning. Inspirerande 3D bilder, 3D visualisering och produkt rendering. Sightline erbjuder skräddarsydda och målgruppsanpassade 3D visualiseringar och 3D bilder för ert bostadsprojekt. Med hjälp från Sightline kan du göra inspirerande 3D visualisering för nyproduktion och fastigheter.

Med arkitektur rendering och visualisering kan medborgare bjudas in till en dialog vid stadsplanering och infrastruktur. Här är tanken att medborgare ska förstå sig på det tidiga skedet och tankegångarna i ett nytt projekt som beror medborgare och sakägare. Här visas både möjligheter samt de förändringar som är planerade att göra.