LOADING

Type to search

Företagande

Hjälp vid diskriminering på jobbet

Share

Om du har blivit diskriminerad på din arbetsplats och arbetsgivaren inte vill hjälpa dig rekommenderar vi att du tar kontakt med en medlare. Det gäller även om det har uppstått en arbetstvist på jobbet som uppstår i arbetsförhållandet. Detta uppstår när den ena parten i arbetsförhållandet är oense med den andra parten. Advokatfirman Eldrimner tillhandahåller medling vid arbetstvister. Eldrimner tillhandahåller också medling för vårdnadstvister.

Diskrimineringslagen

Lagen som bestämmer vad som räknas som diskriminering kallas för diskrimineringslagen. I Sverige finns det totalt 7 olika s.k. diskrimineringsgrunder. Dessa är:

  • Kön
  • Hudfärg
  • Sexualitet
  • Ålder
  • Etnicitet
  • Könsöverskridande identitet
  • Funktionsnedsättning

Detta är vad du, enligt svensk lag, kan bli diskriminerad för men det finns självklart också olika former av diskriminering.

Hur går medling till vid vårdnadstvist?

Hur går då egentligen medling i vårdnadstvist till? Jo i det fall du tar kontakt med Eldrimner advokatbyrå så pratar de privat med föräldrar och deras företrädare före medlingsmötet. Barnpsykologer pratar inte bara med föräldrar utan pratar också med barn en eller flera gånger. Målet är att hitta de bästa förutsättningarna för varje barn i den nuvarande situationen. Sedan är det ett medlingsmöte, vanligtvis under ledning av Gert Nilsson, för en hel dag. Barnpsykologer deltog också i detta möte, vanligtvis uppskattat av föräldrarna. Om de når en överenskommelse under medlingen kommer ett skriftligt avtal att utarbetas för att lösa olika frågor. Ibland deltar representanter i medlingsmöten, och ibland inte.