LOADING

Type to search

Teknik Utbildning

Kemikonsult och säkerhetsrådgivare farligt gods

Share

Amasis erbjuder konsulttjänster inom kemikaliehantering och farligt gods. Det dem erbjuder är rådgivning där de erbjuder hjälp med strategisk rådgivning gällande kemikaliehantering, farligt gods och byggvaror. Amasis är din personliga kemikonsult, säkerhetskonsult och säkerhetsrådgivare kring farligt gods. Att ha en kemikonsult är något som många företag saknar, vilket också är något som många efterfrågor av myndigheterna och kunder som ställer höga krav på dokumentation vid försäljning av kemikalier.

Utbildningar inom miljö och ADR

Om du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten så måste du ha genomgått ADR-utbildning. Utbildningen har som syfte att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen syftar även till att förebygga olyckor men lär även ut om olyckan är framme om hur man på bästa sätt kan vidta åtgärder som minimerar skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder ADR utbildningar som är skräddarsydda för kunden lokaler och även egen lagerpersonal och andra inblandade i transporten. Förutom ADR utbildningar så erbjuder Amasis utbildningar inom kemikaliehantering. Denna utbildningen erbjuds för företagets personal och är en specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön samt tolkning av skyddsinformation.