LOADING

Type to search

Hälsa

Minska sjukfrånvaro på jobbet

Share

Att investera i företagshälsa är något som kan vara väldigt viktigt. Speciellt om du upplever att din arbetsplats har hög sjukfrånvaro. Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och därför behövs företagshälsovård. Svenska arbetsgivare investerar i genomsnitt ungefär 1300kr per anställd och år i arbetsmiljötjänster som levereras från företag som bedriver företagshälsovård. Företagshälsovård är en expertresurs som bidrar till lägre kostnader och som i sin tur leder till ökade intäkter och bättre på kvalitet för företaget.

För många företag är det en utmaning att få till en effektiv hantering av sina sjuk/vab- och friskärenden och ännu svårare att skapa sig en överblick över företagets hälsostatus. Arbetsgivare och personalansvariga har dessutom ett stort ansvar kring företagets hälsostatus. Qurant hjälper dig bygga upp en hälsoportal där du kan se och upptäcka ohälsa i ett tidigt skede för att kunna jobba med det proaktivt. Hälsoportalen tar även hand om olika ärenden och ger tillgång till rätt resurser och vård via oberoende vårdgivare. Genom hälsoportalen blir även medarbetarna medvetna om sin egna sjukfrånvaro vilket ska leda till att den minskar.

Leave a Comment