LOADING

Type to search

Hus & Hem

Varför man bör göra en garantibesiktning

Share

När någon form av konstruktion är klar och godkänd gäller en garanti i två år. Denna garanti täcker fel som kan uppstå i fastigheten orsakade av entreprenören.

Vad innebär garantibesiktning?

Garantin ger ett bra skydd för husägaren, och om något behöver repareras är entreprenören ansvarig. Under den tvååriga garantiperioden behöver husägaren inte betala några avgifter. Fel och andra brister måste dock upptäckas innan garantiperiodens slut. Om fel och brister upptäcks efteråt är dessa korrigeringar vanligtvis inte tillgängliga gratis. Det enda som fungerar efter garantiperioden är att husägaren bevisar att entreprenören har varit slarvig och gjort ett stort misstag.

I slutet av garantiperioden bör du utföra en garantibesiktning. Garantibesiktningen görs med en opartiskt besiktningsman som går igenom alla delar av huset för att se att allting står rätt till. Det är även har man kan upptäcka fel och brister som man kan använda på garantin om sådant finns. Det som kontrolleras är allt ifrån tak till grundstenar och allting dokumenteras av besiktningsmannen, det vill säga om det finns fel och brister så dokumenteras det av besiktningsmannen. Om felet orsakas av entreprenören måste han åtgärda felet i tid, och husägaren behöver inte betala några kostnader.

Kontakta besiktningsföretag vid hjälp

Besiktus är det kompletta besiktningsföretaget som med bred kompetens, stort engagemang och hög kvalité utför oberoende besiktningar åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar enligt gällande bygg- och branschregler. Besiktus utför garantibesiktning runt omkring i Stockholm och utför även andra besiktningar som t.ex. husbesiktning, byggbesiktning, kontrollbesiktning och OVK besiktning.