LOADING

Type to search

Nyheter Företagande Uncategorized

Varning för Sunweb & Triton (Sundio Sweden AB)

Share

Researrangören Sunweb är skyldiga sina kunder stora belopp för resor som Sunweb har ställt in men inte återbetalat någonting för. Flera resebolag har under 2020 fått ställa in resor pga olika anledningar och branschen har genomlidit en tuff period.

För de allra flesta aktörer har det dock varit självklart att följa lagen som tydligt säger att en paketresa ska återbetalas senast 14 dagar efter att det står klart att den inte kan genomföras. Sunweb har dock inte, så vitt Newsshark känner till, vid tiden för den här artikelns författande återbetalat en enda krona till en enda kund. De ekonomiska följderna för kunderna är allvarliga. Flera vittnar om att de inte kan åka på en annan semester istället, exempelvis inom Sverige, med sina barn då Sunweb har tagit deras pengar och de inte har råd att betala för en semester till. En familj som bokat en resa tillsammans med svärföräldrar har en fordran på över 100 000 kronor på Sunweb.

Vad som gör situationen ännu allvarligare och kunderna än mer oroliga är hur Sunweb hanterat situationen. De har stängt av sina telefoner och flera kunder vittnar om att Sunweb ej heller längre svarar på mail. Idag stängde de också ner communitydelen på sin Facebook-sida där kunder tidigare åtminstone kunnat kommunicera med varandra. De få svar som Sunweb givit är missvisande och har försatt kunderna i en moment 22-situation. Bakgrunden är att Sunweb, för flera månader sedan, initialt meddelat att de ska betala tillbaka pengarna till sina kunder men därefter struntar de helt enkelt i att göra det. Följden blir att kunderna inte kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, det föreligger ju ingen tvist om att pengarna ska betalas tillbaka. Kundernas enda möjlighet är således att vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få sin fordran fastställd och erhålla en s.k. exekutionstitel för att därefter begära verkställighet och hoppas att KFM kan utmäta tillgångar hos Sunweb. Utsikterna för detta är dock ytterst osäkra då Sunweb själva meddelat på sin Facebook-sida att de inte har några pengar och i en intervju med Aftonbladet säger sig Skandinavienchefen Deniz Jensen sig inte ha en aning om hur de ska kunna göra rätt för sig mot sina kunder.

Som om detta inte vore nog har Newsshark, med stigande förvåning, under de senaste månaderna noterat att Sunweb fortsatt säljer resor genom sin webbplats. De får alltså nya kunder att boka framtida resor som Sunweb inte har en aning om de kommer klara av att leverera och många ställer sig frågan om Sunweb ens kommer att finnas kvar på avresedagen? Sunweb själva är klart medvetna om detta men verkar inte se några problem att genom detta agerande försätta ännu fler kunder i en svår ekonomisk situation.

Newsshark får med anledning av ovanstående utfärda en varning och en allmän avrådan från att boka resor med Sunweb.

Vi söker Deniz Jensen på Sunweb och vill få svar på följande frågor:

  • Ni är skyldiga vanliga konsumenter betydande belopp. Ni har en otroligt kapitalstark ägare bakom er, Triton. Varför betalar ni inte tillbaka det ni är skyldiga era kunder?
  • Hur ser du på det faktum att ni bryter mot lagen genom att inte göra återbetalningen inom 14 dagar?
  • Kan du garantera att samtliga kunder kommer att få sina pengar tillbaka? I så fall, när?
  • Hur ser du på förtroendeskadan som uppstår för Sunweb? Tror du framtida resenärer vågar lita på Sunweb?

Leave a Comment